Rozstrzygnięcie Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2018

14.10.2021
Czas czytania: < 1 min.

Rozstrzygnięcie Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2018

Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnęło Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 roku, wskazując zwycięzców w trzech kategoriach: książka naukowa, dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

  • Najlepsza książka naukowa:

I miejsce: Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914, Magdalena Nowak,

II miejsce: Estetyka prawa, Kamil Zeidler,

III miejsce ex aequo: Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo, Anna Paner, Beata Możejko (red.),

Melancholia, nuda i czas w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, Barbara Zwolińska.

  • Najlepsza książka dydaktyczna:

I miejsce: Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych, Regina Kasprzykowska, Franciszek Kasprzykowski.

  • Najlepsza książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej:

I miejsce: Młode Miasto Gdańsk (1380–1455) i jego patrymonium, Piotr Samól,

II miejsce:  Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, Ewelina Kowalska,

III miejsce:  Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty, Katarzyna Kręglewska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Główną nagrodą w konkursie dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).