Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza dla prof. Kamila Zeidlera

03.09.2021
Czas czytania: 2 min.

Nominacja do Nagrody im. Jana Długosza dla prof. Kamila Zeidlera

Prof. dr hab. nauk prawnych Kamil Zeidler z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał nominację do Nagrody im. Jana Długosza w 2019 roku za książkę Estetyka Prawa.

Książka poświęcona jest poszukiwaniom piątego działu filozofii prawa, który – obok ontologii prawa, epistemologii prawa, logiki i etyki prawniczej – uzupełnia jej przestrzenie badawcze analogicznie do filozofii ogólnej. Okazuje się bowiem, że estetyczne aspekty prawa mogą mieć praktyczne znaczenie we wszystkich jego pięciu fenomenach, czyli: tworzeniu, obowiązywaniu, przestrzeganiu, stosowaniu i wykładni. Co więcej, estetyka prawa wpływa także na kształtowanie świadomości prawnej i postaw wobec prawa. Całość wywodu została uporządkowana tak, że wyróżniono zewnętrzne i wewnętrzne ujęcia estetyki prawa oraz zreferowano zagadnienie prawa jako narzędzia estetyzacji. To wszystko poparte jest wieloma przykładami zaczerpniętymi ze świata kultury i sztuki.

Przygotowywana przez wiele lat książka Kamila Zeidlera stanie się wkrótce wydarzeniem naukowym  w skali interdyscyplinarnej, nie tylko w Polsce. Jej doniosłe walory wynikają z szerokich horyzontów badawczych autora, jego ogromnej erudycji w zakresie filozofii prawa, estetyki czy dziejów sztuki europejskiej. Zdumiała mnie obfitość i jakość  ilustracji skutecznie dopełniających rozważania autora.

z recenzji prof. Juliusza A. Chrościckiego

Jest to juz trzecia nominacja dla pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: w edycji z 2017 r. nominację otrzymał prof. Marcin Michał Wiszowaty za książkę Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015), a w edycji z 2018 r. prof. Jerzy Zajadło za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017).

W składzie sędziowskim pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdują się także: prof. dr hab. Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Mączyński, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Nycz, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka, były kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy co roku Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Jego celem jest popularyzacja książki naukowej i popularnonaukowej z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, a także aktywizacja wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców oraz badaczy.