Zwycięstwo dr Grażyny Świętochowskiej w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

30.08.2023
Czas czytania: < 1 min.

Zwycięstwo dr Grażyny Świętochowskiej w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Książka dr Grażyny Świętochowskiej Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali wygrała w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami w kategorii Debiut Roku 2022. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 21 września w Instytucie Słowackim w Warszawie. Serdecznie gratulujemy!

Uzasadnienie werdyktu Jury:

Wyróżniona w kategorii Debiut Roku książka Grażyny Świętochowskiej Kino mniejsze. W kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali stanowi przemyślaną, dojrzałą, niezmiernie interesującą i inspirującą wypowiedź teoretyczną na temat pozornie, jak się okazuje, znanego wszystkim fenomenu, jakim była eksplozja talentów w kinie czeskim i słowackim lat 60. (chociaż sam wybór tytułów analizowanych dzieł jest – szczęśliwie – nie do końca kanoniczny). Autorka interpretuje te filmy przez pryzmat pojęć i koncepcji wypracowanych przez Gilles’a Deleuze’a, który – trzeba to powiedzieć – na mapie europejskiego kina modernistycznego ten fenomen przeoczył. Czytelnik książki ma zaś okazję obejrzeć te filmy jeszcze raz, ze słynną pracą o kinie Deleuze’a w ręce (jak również tymi pisanymi wspólnie z Félixem Guattarim), ale przede wszystkim prowadzony jest przez Autorkę niemal kadr po kadrze (Jury doceniło także sfunkcjonalizowaną warstwę ilustracyjną pracy) oraz przez liczne konteksty: artystyczne, polityczne, społeczne, kulturowe w jak najszerszym rozumieniu. Książka Grażyny Świętochowskiej daje ogromną satysfakcję poznawczą, w ramach której prześledzenie innego spojrzenia na „mniejszy” fragment historii kina drugiej połowy XX wieku to tylko jeden ze scenariuszy.

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami