V Kongres Dydaktyki Polonistycznej na Uniwersytecie Gdańskim

10.10.2022
Czas czytania: < 1 min.

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej na Uniwersytecie Gdańskim

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zachęca do udziału w V edycji Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, która odbędzie się w dniach 19 do 22 października 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Założeniem tegorocznej edycji kongresu jest pogłębienie zagadnienia kultury solidarności, które zostało ujęte hasłem: KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej. Wydarzeniu towarzyszyć będą panele, sesje referatowe i warsztaty. Nie zabraknie również możliwości zakupu publikacji wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 21 października o godzinie 18.30 zapraszamy na stoisko Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece UG, gdzie znajdą Państwo publikacje naszych autorów, m.in. Grażyny B. Tomaszewskiej (Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatura w czytelniczych spotkaniach, Dwuznaczność. Niewygody i dobrodziejstwa opozycji nieczystych), Zofii Pomirskiej (Polski bez barier), Maciej Michalski (Polonistyka końca świata), Dariusza Szczukowskiego (Niepoprawny istnieniowiec. Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury), czy Stefana Chwina (Wolność pisana po Jałcie).

Pełny program dostępny na stronie wydarzenia.

Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski | Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk | Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz | Prezydent Miasta Gdynia Wojciech Szczurek | Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski | Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 

Współorganizatorzy: Europejskie Centrum Kultury | Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku | Polskie Towarzystwo Studiów nad Europejskim Romantyzmem | Polska Akademia Nauk | Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Rozwoju Społecznego UM Gdańsk | Instytut Kultury Miejskiej