Spotkanie promocyjne wokół książki „Sina śmierć z Azji…”

25.10.2021
Czas czytania: < 1 min.

Spotkanie promocyjne wokół książki „Sina śmierć z Azji…”

9 listopada (wtorek) o godzinie 16.00 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się spotkanie promocyjne wokół książki Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku Iwony Janickiej. Z autorką porozmawia prof. Beata Możejko.

Jaka była skala epidemii cholery w północno-zachodnich guberniach Rosji w XIX wieku? Ile osób zachorowało i zmarło na cholerę? Jaką rolę w walce z epidemiami odegrało państwo? Czy pomoc medyczna była wystarczająca i czy przynosiła oczekiwane rezultaty? Czy epidemie cholery przyczyniły się do przemian cywilizacyjnych, np. do wdrożenia reform sanitarnych? Te oraz inne zagadnienia dr Iwona Janicka, adiunkt w Instytucie Historii na Uniwersytecie Gdańskim, zgłębiła w książce, będącej efektem wieloletnich badań naukowych. Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku analizuje przypadki epidemii cholery na terenach dawnych litewskich i białoruskich guberni Rosji w XIX w. Autorka opierając się na szerokiej bazie źródłowej, której podstawą są materiały rękopiśmienne i drukowane, opisuje historię medycyny na tych terenach, kulturę sanitarną oraz zachodzące na wspomnianych terenach przemiany cywilizacyjne. Podczas spotkania odpowie na pytania stawiane w książce, a także wskaże, jakie byłby koszty walki z epidemiami cholery.

 

Plakat promujący wydarzenie