Recenzja książki „Estetyka prawa” w czasopiśmie „Acta Iuris Stetinensis”

16.01.2023
Czas czytania: < 1 min.

Recenzja książki „Estetyka prawa” w czasopiśmie „Acta Iuris Stetinensis”

W czasopiśmie naukowym Acta Iuris Stetinensis (2021, nr 4, vol. 36, s. 241–246) ukazała się recenzja książki prof. Kamila Zeidlera Estetyka Prawa, napisana przez dr hab. Katarzynę Jaworską-Biskup z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak wskazuje autorka recenzji:

Monografia Kamila Zeidlera Estetyka prawa stanowi kolejny przyczynek do rozwoju tej dziedziny badań (estetyki prawa — przyp. red.), która zasługuje na specjalną uwagę ze względu na kompleksowe i nowatorskie ujęcie problemu. (…) Interdyscyplinarny charakter pracy sprawia, że może być adresowana nie tylko do prawników i teoretyków prawa, lecz także literaturoznawców, filmoznawców i innych osób zainteresowanych sztuką. Monografia autorstwa Kamila Zeidlera pozwala spojrzeć na prawo jako na element kultury i dziedzictwa narodowego i światowego, a nie wyłącznie zbiór norm.

Recenzję można przeczytać tutaj.