Relacja ze spotkania z gen. Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

11.11.2022
Czas czytania: < 1 min.

Relacja ze spotkania z gen. Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

7 listopada w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z Roberto Riccardim — generałem carabinieri ds. zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury.

Wydarzenie rozpoczęło się od laudacji Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, który przywitał generała Riccardiego. Swoje przemowy wygłosili także: pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia, prof. dr hab. Kamil Zeidler, Dziekan Wydziału Historycznego UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG,  oraz Dyrektor Redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Joanna Kamień.

Roberto Riccardi opowiedział o doświadczeniu zebranym podczas pracy w jednostce Carabinieri, z którą przeciwdziałał zdarzeniom związanym z niszczeniem i kradzieżą dzieł sztuki z muzeów, galerii, kościołów i nielegalnych wykopalisk archeologicznych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadać delegatowi pytania, dotyczące m.in. wykroczeń popełnianych przez aktywistów ekologicznych przeciwko dziełom sztuki.

Spotkanie promowało także książkę autorstwa gen. Riccardiego Detective dell’arte. Carabinieri na straży dziedzictwa kultury. Publikacja będąca tłumaczeniem wydania włoskiego (Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai carabinieri della cultura, Rizzoli, Milano 2019) została wydana w 2022 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i ukazała się w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i pomocy Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć autorstwa Tomasza Nowickiego.