Recenzja książki „Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego” w czasopiśmie „Zapiski Historyczne”

27.01.2022
Czas czytania: < 1 min.

Recenzja książki „Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego” w czasopiśmie „Zapiski Historyczne”

Autorami biogramów opublikowanych w recenzowanym Słowniku są niekiedy uczniowie czy przyjaciele zmarłych historyków, ale w większości są to młodsi wiekiem naukowcy z Instytutu Historii UG. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom naukowy tych biogramów. Są to w istocie małe monografie (niekiedy przekraczające 30 stron objętości) oparte na starannej kwerendzie źródłowej. Autorki i autorzy sięgnęli przede wszystkim do akt osobowych w archiwach kilkunastu polskich wyższych uczelni, a w niektórych przypadkach także do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Charakteryzując m.in. dorobek naukowy przedstawianych osób, wykorzystali recenzje ich prac doktorskich i habilitacyjnych. Przeprowadzili również wywiady z żyjącymi członkami rodzin niektórych z tych historyków. Powstałe w ten sposób biogramy są w miarę pełne, obiektywne (nie ukrywają czasem i negatywnych cech danej postaci), a przy tym dobrze i interesująco napisane.

Jerzy Dygdała, recenzja książki Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. Eugeniusza Koko, Zbigniewa Opackiego.

W czasopiśmie „Zapiski Historyczne” t. 86, 2021, z. 4, (s. 191–197) pojawiła się recenzja książki Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego pod red. Eugeniusza Koko i Zbigniewa Opackiego sporządzona przez Jerzego Dygdałę z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zachęcamy do lektury.