Książka „Wydział Humanistyczny USB w Wilnie 1919-1939” wyróżniona Nagrodą Przeglądu Wschodniego

08.03.2022
Czas czytania: < 1 min.

Książka „Wydział Humanistyczny USB w Wilnie 1919-1939” wyróżniona Nagrodą Przeglądu Wschodniego

Książka Zbigniewa Opackiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 została wyróżniona Nagrodą Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora w kategorii Nagroda Krajowa. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 26 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest to już XXIX edycja nagrody przyznawanej przez kwartalnik „Przegląd Wschodni” najlepszej książce naukowej o tematyce wschodnioeuropejskiej wydanej w Polsce lub za granicą. Nagroda Specjalna Przeglądu Wschodniego przyznawana jest również autorom za całokształt twórczości naukowej. Rada Programowa Przeglądu składa się z kilkudziesięciu osób o najwyższym autorytecie naukowym z Polski, Europy Wschodniej, Europy Zachodniej i USA, które wniosły wielki wkład w rozwój badań nad dziejami naszego regionu.

„Przegląd Wschodni” jest kwartalnikiem naukowym ukazującym się od 1991 roku. Poświęcony jest dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków na Wschodzie oraz związkom Polski i Polaków z Europą Wschodnią i narodami tego regionu.