Konferencja „Body under threat. Body in history, psychology and law” na Uniwersytecie Gdańskim

09.11.2022
Czas czytania: < 1 min.

Konferencja „Body under threat. Body in history, psychology and law” na Uniwersytecie Gdańskim

W dniach 23–24 listopada 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się międzynarodowa konferencja Body under threat. Body in history, psychology and law.

Od wieków ludzkie ciało znajduje się w stanie zagrożenia wojnami, chorobami i głodem. Grzeszne ciało poddawane było licznym procesom, takim jak głód czy chłosta. Jednak perspektywa zagrożenia i cierpienia to nie jedyne aspekty połączone z przedstawieniem ciała w historii, czy sztuce. Ciało połączone z duszą, postrzegane jako piękne, znajdowało akceptację.

(B. Możejko, tłum. M. Szabat).

Kilkudziesięciu prelegentów z różnych ośrodków naukowych z Polski i świata przedstawi temat ciała i jego zagrożeń w perspektywie historycznej, psychologicznej i prawniczej. Naukowcy odniosą się ponadto do różnorodnych reprezentacji ciała na przestrzeni epok historycznych, a także zagadnień, takich jak: niewolnictwo, chirurgia plastyczna i standardy piękna, sztuka średniowieczna i inne terminy z zakresu nauk o prawie, psychologii i historii.

Interdyscyplinarna konferencja organizowana jest przez Wydział Historyczny UG, Wydział Prawa i Administracji UG, Centrum Badań Memlingowskich na Uniwersytecie Gdańskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wystąpienia odbędą się w języku angielskim.

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Beata Możejko, prof. dr hab. Kamil Zeidler, mgr Joanna Kamień (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Beata Wojciechowska, dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

PROGRAM WYDARZENIA

Plakat autorstwa Jana Rutki.