Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji

ISBN: 978-83-7865-510-7
Year of publication: 2016
Number of pages: 256
Format: A5
Files to download

Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji

W  pracy podjęto próbę ukazania drogi, jaką przeszła rosyjska nauka o przekładzie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem badań współczesnych. Autorka starała się przybliżyć polskiemu czytelnikowi rosyjską myśl teoretyczno-przekładoznawczą, ukazując ewolucyjny charakter jej rozwoju i zmiany, jakie zaszły w rosyjskiej nauce o tłumaczeniu, zarówno w związku z kontynuacją i modyfikacją rodzimych tradycji, jak i z wykorzystaniem teoretycznych propozycji badaczy zachodnich.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przekładając Nieprzekładalne VII. Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji”