Tomasz Snarski nagrodzony przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Snarski nagrodzony przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska przyznały Tomaszowi Snarskiemu nagrodę dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za monografię Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa, wydaną nakładem naszego wydawnictwa.