Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. dla prof. Jerzego Zajadły

Nagroda im. Prof. T. Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną 2020 r. dla prof. Jerzego Zajadły

Prof. Jerzy Zajadło został laureatem VI edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego za książkę Minima Iuridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych w kategorii wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych w 2020 roku.

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło to wybitny prawnik, filozof i teoretyk prawa, profesor nauk prawnych w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego. Zwycięska książka jego autorstwa wydana została w 2019 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawana jest co roku przez Uniwersytet Łódzki i stanowi jedną z najważniejszych nagród w polskim środowisku naukowym.