Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla „Prawa ochrony zabytków”

Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla „Prawa ochrony zabytków”

Książka Prawo ochrony zabytków pod. red. prof. Kamila Zeidlera, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z Wolters Kluwer otrzymała tytuł Książki Roku 2014 przyznawany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Dyplom został wręczony 6 października 2015 r. podczas uroczystości otwarcia II Kongresu Konserwatorów Polskich na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego.