Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

Laureaci konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukażą się wyróżniające się prace doktorskie w serii Dissertationes Laudatissimae Universitas Gedanensis. Została ona utworzona w celu wspierania osiągnięć młodych naukowców, nowo wypromowanych doktorów Uniwersytetu Gdańskiego. Składają się na nią prace doktorskie wyróżnione przez władze dziekańskie i rektorskie Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydział Ekonomiczny

Wydział Historyczny

  • „Stare Inflanty” w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII – początek XX wieku), Marta Urszula Dziedzic
  • Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie DOK nr VIII w latach 1921–1939, Marek Wawrzynkowski

Wydział Nauk Społecznych

  • Monografia długu jako urządzenia wychowawczego, Piotr Kowzana
  • Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego, Agata Rudnik