Główna nagroda dla Rafała Kubickiego za książkę „Młynarstwo w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku”

Główna nagroda dla Rafała Kubickiego za książkę „Młynarstwo w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku”

Dr Rafał Kubicki z Wydziału Historycznego UG otrzymał główną nagrodę w edycji książki pomorskiej (opracowania naukowe) za monografię Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (1454 r.). Wręczenie nagrody odbyło się podczas XIII Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej “Costerina 2012” dnia 13 lipca 2012 r. w Kościerzynie. W targach uczestniczyło Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat otrzymał statuetkę i gratulacje z rąk pana burmistrza m. Kościerzyna. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrodzona książka stanowi rozprawę habilitacyjną dra Rafała Kubickiego. Jej tematem jest problem powstania, rozwoju i funkcjonowania młynarstwa w państwie zakonu krzyżackiego od XIII do połowy XV w. Zakresem badań objęto tereny Prus Krzyżackich i Pomorza Gdańskiego. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawy prawne organizacji młynarstwa, typy młynów i technikę ich budowy, organizację produkcji w młynach, rolę młynów wiejskich w strukturze gospodarczej i osadniczej, pozycję społeczną grupy młynarzy oraz rozwój sieci młynów XIII–XV w. Integralną część książki stanowią, zestawiony w formie słownika historyczno-geograficznego, spis alfabetyczny młynów i wiatraków działających na terenie państwa krzyżackiego do połowy XV w. oraz dołączona na płycie CD szczegółowa mapa młynów wodnych i wiatraków, ukazująca właściwy kontekst przestrzenny funkcjonowania poszczególnych obiektów. Wyniki tej pracy będą ważnym elementem przyszłych studiów poświęconych dziejom wsi w państwie krzyżackim w późnym średniowieczu oraz studiom porównawczym, dotyczącym modelu gospodarczego i organizacyjnego istniejącego w państwie krzyżackim i krajach sąsiednich.