Recenzja książki „Estetyka Prawa” w „Rocznikach Nauk Prawnych”

Recenzja książki „Estetyka Prawa” w „Rocznikach Nauk Prawnych”

25.10.2021

W „Rocznikach Nauk Prawnych” (Tom XXX, numer 1 – 2020, s. 209-211) ukazała się recenzja książki Estetyka Prawa Kamila Zeidlera. Recenzję sporządził Krzysztof Frąszczak ze Szkoły Doktorskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.