Recenzja książki „Estetyka Prawa” w czasopiśmie „Forum Akademickie”

Recenzja książki „Estetyka Prawa” w czasopiśmie „Forum Akademickie”

25.10.2021

Wydawałoby się, że prawo i estetyka to tak różne porządki, że trudno je ze sobą łączyć czy zestawiać. Pomyślmy jednak, że to prawo reguluje ochronę zabytków, odwołując się do ich wartości artystycznej, że mamy ustawę o języku polskim jako dobru kultury narodowej, która dotyczy również jego estetyki, że znaki drogowe zostały przez kogoś zaprojektowane i mają walor estetyczny, a o tym, że dobra kultury są źródłem tożsamości narodu polskiego czytamy w Konstytucji. (…) Tego rodzaju przypadki można zaliczyć do estetyki prawa i właśnie tej dziedzinie poświęcił swoje rozważania Kamil Zeidler.

W czasopiśmie „Forum Akademickie” (07-08/2019) pojawiła się recenzja książki Estetyka Prawa Kamila Zeidlera. Recenzję sporządziła Anna Jawor.