Grażyna Świętochowska

Adiunktka w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego, redaktorka naczelna czasopisma naukowego „Panoptikum”. Interesuje ją historia kultury audiowizualnej Europy Centralnej oraz obszar wspólny kina, sztuki, architektury i designu, który najpełniej realizuje się w przestrzeni targów światowych. Książką Kino mniejsze autorka domyka długoletnie zainteresowanie kinem czeskim i słowackim. Opublikowała m.in.: O uroczystości i gościach. Czechosłowacka Nowa Fala i kultura czasu wolnego („Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 100), Éminence Grise or a Mentor? More on Ester Krumbachová („Panoptikum” 2020, nr 23), „Witajcie, istoty z zaświatów!”. Przesłanie antropocenu w „322” Dušana Hanáka (1969) i „Iluminacji” Krzysztofa Zanussiego (1973) („Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2021, nr 5). Absolwentka Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2020). Słuchaczka Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu (2020/2021). Poszukuje nowych środków wypowiedzi.

Książki

Poznaj innych naszych autorów