Recenzja książki „Prawo i literatura. Parerga” w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

Recenzja książki „Prawo i literatura. Parerga” w czasopiśmie „Państwo i Prawo”

W czasopiśmie „Państwo i Prawo” 2021 z. 10 (s. 131-138) ukazał się artykuł recenzyjny pt. Odpowiednie dać rzeczy słowo dotyczący książki Prawo i literatura. Parerga pod redakcją Joanny Kamień, Jerzego Zajadły i Kamila Zeidlera. Recenzję sporządziła prof. Iwona Balwicka-Tylek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.