Promocja książki „Demokratyczna kultura…” Piotra Zbieranka

31.05.2022
Czas czytania: < 1 min.

Promocja książki „Demokratyczna kultura…” Piotra Zbieranka

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie poświęcone książce Piotra Zbieranka Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury, wydanej w 2021 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie odbędzie 8 czerwca (środa) o godz. 18.00 na platformie MS Teams pod tym linkiem. Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Stachura. Jako wstęp do dyskusji przewiduje się krótkie wprowadzenie autora opisujące praktykę formułowania polityk kulturalnych w Polsce wyłaniającą się z wywiadów prowadzonych z uczestnikami procesu ich tworzenia.

Jak wskazuje w swojej recenzji prof. Marek Krajewski z UAM: „Bardzo interesujące z tej perspektywy okazuje się tytułowe zjawisko demokratyzacji kultury. Nie jest to bowiem proces czyniący kulturę bardziej inkluzyjną, włączającą, czułą na społeczne zróżnicowania czy też uczestniczącą w procesie przekształcania rzeczywistości społecznej w lepszą, bardziej sprawiedliwą, ale raczej dopuszczanie różnego rodzaju interesariuszy do procesów formułowania polityki kulturalnej tylko po to, by zwiększać jej oddziaływania w polu kultury oraz by legitymizować władzę tych, którzy nim zarządzają”.

Więcej informacji na temat wydarzenia na Facebooku.