Książkowe schody w Bibliotece UG w nowej odświeżonej odsłonie

29.09.2021
Czas czytania: < 1 min.

Książkowe schody w Bibliotece UG w nowej odświeżonej odsłonie

W 2019 r. Wydawnictwo UG w porozumieniu z Biblioteką UG uczciło jubileusz 50-lecia naszej uczelni, umieszczając na schodach Biblioteki UG grzbiety książek, by w ten sposób opowiedzieć kawałek historii wydawnictwa. Z jednej strony chodziło o przypomnienie tytułów książek, które na przestrzeni lat otrzymały nagrody, z drugiej o przypomnienie autorów, którzy odegrali ważną rolę w historii Uniwersytetu Gdańskiego. O pomyśle na te schody opowiadała Joanna Kamień w filmie przy okazji promocji Słownika biograficznego historyków Uniwersytetu Gdańskiego. Każda książka jest dziełem autora i schody wyraźnie to pokazują, bo na każdym stopniu obok tytułów pojawiają się nazwiska. Wiele z tych osób wciąż pracuje na UG, ale są i tacy, którzy są już na emeryturze i ci, którzy niestety już odeszli, jak prof. Jerzy Limon, prof. Jan Ciechowicz, prof. Marian Cieślak, prof. Jerzy Młynarczyk czy prof. Barbara Witek. Te schody są więc też jakąś formą pamięci o Nich i o roli, jaką odegrali w historii UG. Przez 2 lata przybyło nowych nagrodzonych książek, a także pojawiły się tytuły, które mają związek z ważnymi wydarzeniami na Uniwersytecie Gdańskim, jak katalog wystawy rysunków, akwarel i plakatów Andrzeja Wajdy wydany właśnie przez Wydawnictwo UG. Ponieważ schody wymagały odnowienia, wykorzystaliśmy to także na zaktualizowanie grzbietów i uzupełnienie ich o kilkanaście nowych. Zachowaliśmy znaczną część poprzednich tytułów, ale też przygotowaliśmy projekt dla ważnych publikacji, które ukazały się u nas w ciągu ostatnich 2 lat. Projekt ten realizujemy we współpracy ze Studio Spectro i panem Januszem Rydzewskim z Galerii Admar, którym dziękujemy za współpracę.

Zapraszamy na spacer po schodach w Bibliotece UG.