Książka „Wydział Humanistyczny USB w Wilnie 1919-1939” w II etapie Nagrody Przeglądu Wschodniego

Książka „Wydział Humanistyczny USB w Wilnie 1919-1939” w II etapie Nagrody Przeglądu Wschodniego

07.02.2022

Wydana w ubiegłym roku książka Zbigniewa Opackiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939 została zakwalifikowana do II etapu Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora.

Jest to już XXIX edycja nagrody przyznawanej przez kwartalnik „Przegląd Wschodni” najlepszej książce naukowej o tematyce wschodnioeuropejskiej wydanej w Polsce lub za granicą. Nagroda Specjalna Przeglądu Wschodniego przyznawana jest również autorom za całokształt twórczości naukowej.