I nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” dla książki dr. hab. Macieja Wojciechowskiego

I nagroda w konkursie „Państwa i Prawa” dla książki dr. hab. Macieja Wojciechowskiego

Książka dr. hab. Macieja Wojciechowskiego, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach zdobyła I nagrodę w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy habilitacyjne.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Warszawie 27 czerwca 2022 r.

Serdecznie gratulujemy!